L’Associació de Comerciants FEM RAVAL, és el resultat de la unió de quatre de les associacions de comerciants existents al Barri del Raval (AC Amics i Amigues Raval Verd; AC de la Rambla del Raval i adjacents; AC Carme Comerç; AC i Amics Raval 7), amb una mitja de 10 anys d’activitat i d’experiència en la promoció i la defensa de l’associacionisme comercial al territori.

La nostra missió

Des de l’Associació de Comerciants Fem Raval treballarem per a la dinamització econòmica-social del barri del Raval, amb campanyes de promoció comercial, oferim una gestió professional del territori i representem a les nostres associades davant de les administracions.

Promocionem el nostre comerç amb diversos esdeveniments, cada vegada més consolidats, durant tot l’any, amb l’objectiu de portar a terme accions de promoció comercial del Raval que, alhora, permetin que els comerços i serveis membres es consolidin com a punt de referència territorial.

Promovem  un millor nivell  de relació, per tal  de millorar l’entesa entre  el comerç i el seu entorn humà: els i les veïnes, el teixit social i cultural del barri del Raval.

Enfortim la convivència i l’enteniment entre comerciants i residents del barri, fent una tasca preventiva davant possibles conflictes.

Potenciem el coneixement de les peculiaritats del barri que configuren l’entorn dels comerços i serveis membres membres de l’Associació de Comerciants FEM RAVAL.

Creiem en la interculturalitat com a motor de progrés i com actiu del barri.

Fomentem i defensem l’associacionisme comercial, amb l’objectiu de:

  • Servir de nexe d’unió, vertebració i cohesió entre les diferents iniciatives comercials i de serveis existents al barri.
  • Establir una coordinació general entre les Associacions de Comerciants del barri.
  • Oferir recursos i serveis als comerços i serveis membres a través de la iniciativa pròpia i/o la gestió de serveis públics i/o privats

Representem els comerços i serveis membres, tant al Districte com a la ciutat, fent-nos ressò de les seves inquietuds i propostes, defensant els nostres interessos com a comerciants.